استاندارد سازی

ابزاری قدرتمند برای توسعه اقتصادی

نتایج یک تحقیق درباره استانداردسازی

سال 2009 AFNOR عضو فرانسوی ایزو تحقیقی را منتشر کرد که به تاثیر استانداردسازی از نظر اقتصاد خرد و کلان می پردازد. این نظر سنجی که اولین در نوع خود محسوب می شود، نتایج قابل توجهی را در پی داشت: استانداردسازی بطور مستقیم بر حدود 25% رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در فرانسه تاثیر دارد، و 66% از 1790 شرکت فرانسوی مصاحبه شده اظهار داشتند که استانداردسازی در سودآوری تاثیر دارد.

اثر اقتصادی

توافق بزرگی از تحلیل مطالعه رشد و فاکتورهای رقابتی سازمان های تجاری بدست آمده. میزان دانش و آگاهی (بخصوص دانش مربوط به فناوری) و پویایی انتشار دانش در نهایت تعیین کننده رشد طولانی مدت در اقتصادهای بالغ تر است. درواقع، می توان گفت استانداردها به عنوان منبعی گسترده و دانشی مدون خود عامل محرکی است برای دست یابی به این روند انتشار.

با این حال تا کنون تاثیر آنها بر عملکرد اقتصاد کلان کمتر تحلیل و بررسی شده. اکثر مطالعات بر تحلیل پروسه هایی متمرکز بوده اند که برپایه شکل جزئی تری از دانش استوار بودند (مانند تحقیق و توسعه، نوآوری، پتنت و غیره.) تا اینکه به استانداردسازی و استانداردها بپردازند.

بنابراین AFNOR مطالعه ای را درباره تاثیر اقتصادی استانداردسازی انجام داد. هدف اصلی این مطالعه سنجش اثر استانداردهای اختیاری بر فعالیت های اقتصادی بود.

استانداردسازی و رشد

مطالعه AFNOR دارای دو بعد بود. اول، یک تحلیل اقتصادکلانی برای یافتن ارتباط بین استانداردها و رشد طولانی مدت. این تحلیل براساس متدی است که برای اولین بار در آلمان (1999) استفاده شد و پیرو آن با انجام تغییراتی در بریتانیا (2005)، استرالیا (2007)، و در کانادا (2007) استفاده شد.

این تحلیل نشان داد که استانداردسازی در طول زمان بطور مستقیم بر رشد اقتصاد در فرانسه اثر داشته (نزدیک به 0.81% یا تقریبا 25% از تولید ناخالص داخلی.

دوم ، یک تحلیل اقتصادخردی برای جمع آوری برداشت ها و نظرات شرکت ها درباره تاثیر استانداردسازی. این یک نظرسنجی بود از 1790 شرکت و سازمان متنوع و فعال در تمام زمینه ها (شکل 1)، بدون درنظر گرفتن اینکه آیا در پروسه استانداردسازی قراردارند یا خیر. نتایج این تحلیل بسیاری از نظرات عمومی را از قبیل هزینه استانداردسازی رد کرد.

بیش از 66% از شرکت های مصاحبه شده استانداردسازی را به خاطر تاثیرگذاری آن بر سودآوری با ارزش می دانند، و اثبات می کنند که تاثیر مثبتی بر اعتبار شرکت داشته.

یک نظر عمومی دیگر نیز توسط این تحلیل کنار گذاشته شد: این تنها شرکت های عظیم نیستند که قادر به تجهیز منابع قابل توجهی در پروسه استانداردسازی هستند، ساختارهای کوچک تر مانند SME ها نیز با داشتن 250 کارمند یا کمتر از این منابع بهره مند اند. بنابر این، 69.3% از شرکت ها استانداردسازی را موثر بر فعالیت خود می دانند.

 

پراکندگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1: پراکندگی اندازه و بخش در نظرسنجی AFNOR 

آینده نگری و تولید ثروت

در اقتصادهای بالغی مانند فرانسه، که پیشرفت تکنولوژی منبع اصلی رشد است، استانداردسازی در از بین بردن مرزهای تکنولوژیکی اثر مستقیم دارد، و باعث بهره مندی افراد زیادی از آن می شود. درست مانند پتنت ها [حق ثبت اختراع] استانداردهای اختیاری راهی برای افزودن به دانش است.

استانداردها عملکردی هم راستا با نوآوری دارند و همچنین ابزاری برای انتشار آن هستند، زیرا شرکت ها را قادر می سازند نوآوری را به اشتراک گذارند و در عین حال عملکردهای مناسب بازار را ایجاد نمایند. با شناسایی استانداردسازی به عنوان یک سرمایه در سطح حقوقی، اغلب منجر به تولید ثروت حقوقی می گردد. اکثر مصاحبه شوندگان استانداردسازی را یک ابزار قدرتمند برای تقویت اقتصاد دانسته اند.

این مطالعه بطور صریح نشان داده که «هرکس تعیین کننده استاندارد باشد سازنده بازار نیز خواهد بود». برای مثال، 71.2% از پاسخ دهندگان دریافتند که شرکت در استانداردسازی آنها را قادر ساخته نیازهای آتی بازار را در بخش خود پیش بینی کنند. به علاوه، 61.6% درصد از پاسخ دهندگان بیان داشتند که سرمایه گذاری در استانداردسازی یک استراتژی کارآمد برای ترویج و انتشار سلایق آنها در سطح اروپا و جهان بوده.

پنج نکته اصلی

این مطالعه مزایای شناسایی شده استانداردها را تائید نمود: قابلیت کاربرد مشترک محصولات/خدمات، افزایش تولید، کسب سهم در بازار، و پیشرفت در مراوده با موسسه های عمومی R&D. علاوه بر این مزایای سنتی، پنج نکته اساسی از این مطالعه بدست آمد.

افزایش ارزش شرکت

زمانی که 70% از مصاحبه شوندگان بیان کردند استانداردهای اختیاری باعث افزایش ارزش شرکت آنها گردیده، منظور آنها تنها وجهه برند نبوده. آنها به استانداردسازی به عنوان یک دارایی اقتصادی اشاره داشتند. سرمایه دانشی که با حضور شرکت در روند استانداردسازی بدست آمده نشانگر ارزش واقعی است.

نوآوری

استاندارد سازی نه تنها باعث ترویج نوآوری بدون برملا ساختن اسرار تکنولوژیکی یا تولیدی شرکت می شود، بلکه باعث بازسازی سود برای یک محصول می شود. برای مثال، 63% از پاسخ دهندگان با مطلوب دانستن این رویکرد اظهار داشتند استانداردهای اختیاری باعث ایجاد تفاوت بهتر و بیشتر بین محصولات می گردد. استانداردسازی یک ابزار گزینشی است.

 

شفافیت و حسن نیت

61% از پاسخ دهندگان تاثیر استانداردها بر افزایش مطابقت با قوانین رقابتی را تائید کردند، و 56% به ماهیت اختیاری بودن آنها اذعان نمودند، که این امر همکاری با دیگر سهامداران را آسان می سازد. استانداردسازی تعیین کننده قوانین بازی است، و امکان از میدان خارج کردن رقبای ناکارآمد را ایجاد می کند.

بین المللی بودن

نود درصد استانداردها در اصل بین المللی یا اروپایی هستند. 70% از شرکت های نظرسنجی شده استفاده از این استانداردها را فراهم کننده مزیتی برای توسعه تبادلات بین المللی می دانند. به علاوه، 46% از شرکت ها  دریافتند که استانداردها آنها را قادر ساخته ظرفیت صادرات خود را افزایش دهند. وقتی بحث صادرات در میان باشد استانداردسازی فراهم کننده یک گذرنامه اصل و معتبر است.

کیفیت محصولات و خدمات

استانداردسازی یک تضمین حقیقی برای کیفیت است. برای مثال، 74% تائید کرده اند که استانداردسازی کنترل مشکلات مربوط به ایمنی را افزایش می دهد، و 79% نیز بیان نمودند که استانداردسازی مطابقت با قوانین را بهبود می دهد.

از بین بردن مرزها

شرکت های فرانسوی به وضوح شاهد مزایای استانداردسازی هستند. در فرانسه شرکت ها گرایش دارند استانداردسازی را در راهبردهای استراتژیک کلی خود  به کار گیرند. سرمایه گذاری در زمینه استانداردهای اختیاری تبدیل به یک پروژه صنعتی میان دیگران شده. با بکارگیری مدیریت ریسک انتظار به بازگشت سرمایه شرکت ها هست. به این ترتیب اعتماد مصرف کنندگان و مشتریان به شرکت ها افزایش می یابد.

یافته های این نظرسنجی تائید کننده نقش استانداردسازی در اقتصاد فرانسه است. این یافته ها به شرکت ها و تصمیمگیران سیاسی کمک می کند به یکی از اصلی ترین چالش های قرن بیست و یکم بپردازند: از بین بردن مرزهای تکنولوژیکی به منظور افزایش  قابلیت رقابتی و توسعه.

استانداردها سازنده ی دنیایی امن تر، ثروتمندتر و متحد تر است. به عبارتی دیگر استانداردها سازنده جهانی پایدارتر و با ثبات تر هستند.ثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر : • ایزو 9001 چیست ؟
  استاندارد جهانی مدیریت کیفیت چیست ؟
 • معایب سیستم های سنتی اخذ ایزو
  بروکراسی های سنتی یا فرایند های سریع و علمی امروز ؟
 • استعلام از مشتریان ایزو کارت
  بزرگان بازار تجارت و خدمات با ایزو کارت آشنا هستند
 • چه کسانی ایزو کارت را مدیریت می کنند ؟
  خدمتی که حاصل تفاهمنامه دو قطب استاندارد سازی کشور است
 • ایزو کارت چیست ؟
  ابزاری برای سهولت در استاندارد سازی
 • ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • استقرار ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • گواهینامه ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • گواهینامه ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • پیاده سازی ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • مزایای ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • مشاور ایزو - مشاوره iso
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • ایزو 9001:2015
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • شرکت گواهی دهنده ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • متن استاندارد ایزو 9001
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا