شعارهای منتخب استاندارد ایزو

شعارهای منتخب استاندارد
•     استانداردها ، مطمئن ترین مسیر برای نیل به توسعه پایدار
•    استاندارد در خدمت جهانی امن
•    رعایت استاندارد ها ، ضامن سلامتی ، بهداشت و ایمنی جامعه
•    رعایت الزامات استاندارد ، رمز حضور موفق در بازارهای رقابتی
•    اجرای استانداردها ، کاهش هزینه های تولید ، افزایش بهره وری
•    استانداردها ، زبان علمی و فنی مشترک در بین جوامع
•    کیفیت مسابقه ای که هرگز پایان ندارد.
•    صعود به قله های کیفیت با رعایت الزامات استاندارد میسر خواهد بود.
•    استانداردها ، منافع بزرگ برای بنگاه های کوچک
•    نشان استاندارد ملی ایران ، نشان اطمینان بخش برای مصرف کنندگان
•    استانداردها ، نقشه راه علمی و فنی برای تولید ، ارائه خدمات و مبادله کالا
•    استانداردها ، مهمترین عامل اربقاء بهره وری در سازمان ها و واحد های تولیدی
•    تدوین 9000 استاندارد ملی ، گامی است به سوی توسعه پایدار
مصرف کننده گرامی
•    در مصرف کالاهای ایمنی ،بهداشتی و غذایی نشان استاندارد را به خاطر بسپارید
•    هنگام خرید   و تعویض قطعات خودرو از داشتن علامت استاندارد اطمینان حاصل کنید
•    کالاهای دارای علامت استاندارد ، ضامن سلامتی و امنیت جامعه
•    موسسه استاندارد ، ضامن منافع ملی و مدافع حقوق مصرف کننده و تولید کننده برتر
•    استاندارد ملی ایران معرفی اعتبار و کیفیت تولیدات ملی
•    استاندارد ملی ، تولید ملی ، اعتبار جهانی
•    استانداردهای ملی ایران، سند رقابت تولیدات ملی در بازارهای جهانی
 
شعارهای برگرفته از پیام روز جهانی استاندارد
 1385
-        استانداردها: منافع بزرگ برای مشاغل کوچک
-        استاندارد ها منافع بنگاههای اقتصادی کوچک را نیز همانند مشاغل بزرگ تامین می کنند.
-        استانداردها بنگاههای اقتصادی کوچک را به اندازه شرکای قدرتمندشان تقویت می کنند.
-   استانداردهای بین المللی ابزارهایی در خدمت توسعه انرژی الکتریکی، شبکه های ارتباطی ICT  و زنجیره های عرضه جهانی.
-        استاندارد های ISO,IEC,ITU پشتوانه اصلی  توسعه
-   استانداردهای بین المللی صاحبان مشاغل کوچک را برای دستیابی به بازارهای دوردست  توانمند می سازند.
-        استانداردها،  بر گرفته از عملکرد خوب مدیریتی
-   استانداردها، یاریگر تولیدکنندگان در اطلاع رسانی ، روش های کنترل کیفیت و کارکردهای مالی و تجاری
-         استانداردهای محصول، منشاء ارزش افزوده خدمات
-        استانداردهای بین المللی ، کلید دستیابی به فرصت ها و نیازهای بازار
-    استانداردها ، ارائه دهنده راهکارهای عملی برای رویارویی با چالش های بنگاههای اقتصادی خرد و کلان
 
 شعارهاي برگرفته از پيام روز جهاني استاندارد 1384
 
1- استاندارد در خدمت جهاني امن تر (شعار محوري روز جهاني استاندارد 2005)
2 - استانداردهاي بين المللي راه حل هايي مشخص را كه در طيفي وسيع پذيرفته شده اند براي پيشگيري از تهديدها و مقابله با آنها ارائه مي نمايند.
3- استاندارد هاي بين المللي شبكه اي ارزشمند را در زمينه ايمني ايجاد نموده اند.
4- استاندارد هاي بين المللي بر پايه توافقي مضاعف استوار است : توافق فيمابين ذي نفعان و توافق ميان كشورها .
5- استانداردهاي بين المللي در جهت تأمين نيازهاي اجتماعي ، نيازهاي بازار و الزامات قانوني قابل استفاده هستند
6- استانداردهاي محصول ، امكان صدور گواهي محصول بر اســــاس استانداردهاي بين المللي شناخته شده در زمينه ايمني را فراهم مي سازند
7- استانداردها كمك مي كنند تا جهان به مكاني امن تر مبدل گردد
8- پديده جديد درمان از راه دور مرهون استانداردهاي  چند رسانه اي و فوريتي ITU  است
9- اجراي استانداردهاي بين المللي ITU , ISO , IEC در سطح ملي و منطقــه اي كمـك مي كند تا جهان به مكاني امن تر بدل شود
10- استانداردهاي بين المللي چالش هاي سلامت و ايمني قرن بيست و يكم را بيان مي كنند
 
 
شعارهاي برگرفته از پيام روز جهاني استاندارد 1383
 
استاندارد عوامل كيفي را به ويژگي هايي يكپارچه براي توليد، توزيع و بهره مندي از محصولات تبديل مي نمايد.
استانداردهاي بين المللي هماهنگي لازم را در برقراري ارتباطات و تسهيل مبادلات ايجاد مي كنند.
استانداردهاي بين المللي ضامن تحويل مقرون به صرفه تر، مناسب تر، سريع تر و ايمن تر مي باشند.
دامنه استانداردسازي وجب به وجب عرصه گيتي را مي پوشاند.
استانداردهاي بين المللي راه حل هايي كاربردي براي چالش هاي فني – اقتصادي و تجاري ارايه مي كنند.
استانداردهاي بين المللي بازارها را به هم پيوند مي دهند.
استانداردهاي بين المللي ارتباط كشورهاي در حال توسعه را با پيشرفته ترين فناوري ها برقرار مي كنند.
استانداردهاي بين المللي ظرفيت صادرات را افزايش مي دهند.
مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي مليت هاي گوناگون را با هم پيوند مي دهند.
استاندارد، ارايه دهنده راه حل هاي فني
استاندارد، عامل انجام بهينه خدمات
استاندارد، عامل پيوند جهان
ضوابط استاندارد بر چالش ها غلبه مي كند.
شعارهاي برگرفته از پيام روز جهاني استاندارد 1382
 
استانداردهاي جهاني در خدمت جامعه جهاني اطلاعات (شعار محوري روز جهاني استاندارد)
رعايت استانداردها را در توليد محصول و ارايه خدمات جدي بگيريم.
استانداردهاي بين المللي استفاده از فناوري هاي نوين را تسهيل مي كند.
كاهش هزينه ها و رفع مشكلات در گروه اجراي استانداردهاي بين المللي
استانداردهاي بين المللي كليد گشودن بازارها و دستيابي فراگير و سريع به محصولات و خدمات
رعايت استانداردهاي ملي و بين المللي راهي به سوي كسب اعتماد مشتريان و كسب قابليت براي حضور پيوسته در بازارهاي رقابتي
بهبود كيفيت و حفاظت از محيط زيست، نيازمند حساسيت، دخالت و مشاركت مديران ارشد است.
كيفيت محصول، صداقت است.
صداقت در انديشه و كردار پديد آورنده محصول يا خدمات با كيفيت است.
استانداردهاي جهاني در خدمت جامعه جهاني اطلاعات
استانداردهاي بين المللي، كليد انجام امور ICT براي كشورهاي در حال توسعه
استانداردهاي بين المللي، توافق براي ارايه بهترين كاركرد در عرصه جهان
فرصت هاي بهتر براي صنعت كشورهاي در حال رشد در گرو استانداردهاي بين المللي است.
انطباق نيازهاي كشورهاي در حال توسعه با استانداردهاي بين المللي نتيجه مشاركت در تدوين اين استانداردهاست.
كاهش قيمت تمام شده، حاصل بهبود مداوم كيفيت.
 
شعارهاي منتخب از متن سخنان جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري وقت
در مراسم روز جهاني استاندارد - 1380
 
امروزه توجه به كيفيت و وضعيت خوب كالا و خدمت، يك ضرورت است.
استاندارد در تأمين سلامتي و ايمني زندگي مادي و اجتماعي نقش دارد.
استاندارد مي كوشد اين اطمينان را به جامعه بدهد كه آنچه را بكار مي گيرد و آن چه را مصرف مي كند، سالم است.
اگر جامعه از معيارهاي استاندارد پيروي كند، احساس ايمني كرده و دغدغه رواني و خاطر او مرتفع مي شود.
صادرت با بخشنامه، توهم و خيال حاصل نمي شود، بايد كالاهايي توليد كنيم كه بتواند با  كالاهاي مشابه در دنيا رقابت كند.
استاندارد اگر درست بكار گرفته شود، ما را در عرصه رقابت و صادرات توانمند مي كند.
استاندارد، به معني ضابطه، معيار و ميزان است
استاندارد يعني شاخص ها و موازيني كه براي يك زندگي مناسب، سالم و مطمئن در جامعه لازم است.
داشتن استاندارد مناسب، بدون بهره گيري از انبوه نيروهاي متخصص، كاردان و صاحب نظر ميسر نيست.
مؤسسه استاندارد از جمله مؤسساتي است كه به لحاظ نيروي انساني در سطح بالايي قرار دارد.
يكي از عوامل اطمينان بخش جامعه تدوين و نشر استانداردهاي مطمئن است
جامعه بايد بداند كه مصرف كالا و خدمت استاندارد يك ضرورت است.
پرداختن به امر استاندارد و اصلاح ساخت و ساز زندگي ملي و بين المللي يك ضرورت و نياز مبرم است.
پايبندي به استاندارد و برخورداري از كالاها و خدمات مطلوب بايد به صورت يك مطالبه جدي و ريشه اي در جامعه ما در بيايد.
فرزندانمان از همان دوران كودكي بايد به اهميت استاندارد توجه پيدا كنند.
در تمام مراحل و مقاطع تحصيلي و تربيتي از پيش دبستان گرفته تا پايان دانشگاه بايد امر استاندارد و آموزش استاندارد به صورت يك مسئله مبرم در بيايد.
دولت و موسسه استاندارد بيشتر بايد نقش نظارتي و هدايتي داشته باشند.
بيشترين اثري كه استاندارد مي تواند داشته باشد در سلامت محيط زيست است


 
شعارهاي عمومي
 
 استاندارد يعني اطمينان از كيفيت مطلوب.
 استانداردهاي بين المللي كليد ورود به بازار جهاني هستند.
 استاندارد بخشي جدا ناپذير از زندگي روزمره است.
 استاندارد ضامن سلامتي ـ بهداشت و ايمني.
 استاندارد اطمينان خاطر مي آفريند.
 استاندارد به سلامتي و اقتصاد خانواده مي انديشد.
 استاندارد مطمئن ترين مسير براي نيل به توسعه پايدار.
 استاندارد كوتاه ترين راه رفاه اجتماعي
 استاندارد زندگي انسان را بيمه مي كند.
 تدوين استاندارد، تدوين دانش فني است كه مشخص مي كند چه كالايي با چه ويژگي، چه مواد اوليه، چه روش توليد و چه روش آزموني بايد توليد شود.
 
 
شعارهاي برگرفته از سخنان آقاي دكتر حداد عادل
رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
در مراسم روز جهاني استاندارد 1383
استاندارد يادآور نظم و تنظيم است.
استاندارد به معناي بهبود كيفيت است.
توسعه بدون استاندارد ممكن نيست.
استاندارد يعني قانونمندي، قانون پذيري و آئين مندي در عرصه صنعت و خدمات
فرهنگ استاندارد بايد در جامعه ما هر چه بيشتر گسترده شود.
همه چيز بايد تابع استاندارد باشد.
انشاءالله همه با كمك يكديگر يك ايران اسلامي استاندارد ايجاد كنيم.
 
شعارهاي برگرفته از سخنان حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي
رييس وقت مجلس شوراي اسلامي در مراسم روز جهاني استاندارد 1382
- اگر بخواهيم صادرات جدي داشته باشيم، بايد عملكردمان دقيق و با كيفيت باشد.
- فلسفه وجودي موسسه استاندارد منافع ملي دفاع از حقوق مردم است.
 
شعارهاي برگرفته از سخنان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام
آيت الله هاشمي رفسنجاني
 
- ما بايد استاندارد را جدي بگيريم
- نمي توان با محصولات معيوب وارد بازار جهاني شد
 
واژه های مرتبط : ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزوثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر : • ایزو 9001 چیست ؟
  استاندارد جهانی مدیریت کیفیت چیست ؟
 • معایب سیستم های سنتی اخذ ایزو
  بروکراسی های سنتی یا فرایند های سریع و علمی امروز ؟
 • استعلام از مشتریان ایزو کارت
  بزرگان بازار تجارت و خدمات با ایزو کارت آشنا هستند
 • چه کسانی ایزو کارت را مدیریت می کنند ؟
  خدمتی که حاصل تفاهمنامه دو قطب استاندارد سازی کشور است
 • ایزو کارت چیست ؟
  ابزاری برای سهولت در استاندارد سازی
 • ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • استقرار ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • گواهینامه ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • گواهینامه ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • پیاده سازی ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • مزایای ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • مشاور ایزو - مشاوره iso
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • ایزو 9001:2015
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • شرکت گواهی دهنده ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • متن استاندارد ایزو 9001
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا