گزارش سازمان بین المللی استاندارد(ایزو) از گواهینامه های اعطا شده

گزارش سازمان بین المللی استاندارد(ایزو) از گواهینامه های اعطا شده

سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) در سال 2011 گزارشی از وضعیت بازار جهانی استانداردهای مرتبط سیستم های مدیریتی در حوزه های کیفیت، محیط زیست، خدمات پزشکی، سلامت غذایی و امنیت اطلاعاتی تاکید منتشر نمود. این گزارش نشان می دهد که در صدور گواهینامه ها 6.23%  رشد به وقوع پیوسته، تعداد این گواهینامه ها به 1457912 گواهینامه و تعداد کشورهای متقاضی این مدارک به 178 کشور افزایش یافته است.

بیشترین افزایش در صدور گواهینامه ها مربوط به  سیستم مدیریت سلامت  غذایی  استاندارد ISO 22000  در است که در حدود 34% رشد را نشان می دهد و نیز در حوزه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات استاندارد ISO/IEC 27001 که رشد 21% را داشته است.

بر اساس این گزارش در پایان سال 2010  تعداد کاربرانی که از سیستم های مدیریتی سازمان ایزو برای مقابله با چالش های خود استفاده نموده اند که در راس آن ها ایزو 9001 ، سیستم مدیریت کیفیت قرار دارد در حدود یک و نیم میلیون کاربر  بود که شامل شرکت های بخش دولتی و خصوصی می شدند.

 

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 مربوط به الزامات سیستم های مدیریت کیفیت و استاندارد جهانی می باشد. و نیز فراهم آوردن رضایت خاطر مشتریان در حوزه کیفیت و ارتقا رضایت مشتری در روابط مشتری- عرضه کننده.

تا اواخر دسامبر 2010 حداقل تعداد 1109905 گواهینامه ISO 9001 در 178 کشور صادر شده است. آمارها نشان می دهد که در سال 2010 نسبت به سال ماقبل خود 45120 ( رشد 4 درصدی) در تعداد صدور گواهینامه ها افزایش داشته است، که این میزان در سال 2009 تعداد 1064785 گواهینامه بوده است.

چین مقام نخست را در بین کشورهای صادرکننده گواهینامه های ISO 9001 به خود اختصاص داده است. در این رده بندی کشورهای ایتالیا و روسیه به ترتیب در مکان های دوم و سوم قرار دارند. بیشترین رشد در صدور گوماهینامه های ISO باز هم به کشور چین تعلق دارد و کشورهای روسیه و ایتالیا از این حیث در جایگاه های بعدی می باشند.

ISO 14001:2004

ISO 14001 که مربوط به رعایت الزامات سیستم های مدیریت زیست محیطی است، ارتباط جهانی خود را با سازمان هایی که تمایل به استفاده از روش های حفظ محیط زیست دارند برقرار می کند.

تا پایان دسامبر 2010، حداقل تعداد 250972 گواهی ISO 14001 در 155 کشور جهان صادر شده است. یعنی رشدی در حدود 27823 در صدور گواهینامه( بیش از 12 درصد).

چین، ژاپن و اسپانیا در رده های نخست صدور این گواهینامه قرار دارند و بیشترین میزان رشد به ترتیب برای کشورهای چین، بریتانیا و اسپانیا بوده است.

ISO/TS 16949

ISO/TS 16949:2009 صدور این گواهینامه مستلزم صدور گواهینامه ISO 9001:2008 بوسیله تامین کنندگان در بخش خودرو می باشد. تا پایان دسامبر 2010، حداقل 43946 گواهی ISO/TS 16949:2009 در 84 کشور جهان صادر شده است. یعنی رشدی در حدود 27823 در صدور گواهینامه( بیش از 7 درصد).

چین، جمهوری کره و ایالات متحده در رده های نخست صدور این گواهینامه قرار دارند و بیشترین میزان رشد به ترتیب برای کشورهای چین، هند و جمهوری کره بوده است.

ISO 13485

ISO 13485 مربوط به الزامات مدیریت کیفیت در بخش تجهیزات پزشکی به منظور اهداف نظارتی است. تا پایان دسامبر 2010، حداقل 18834 گواهی ISO 13485 در 93 کشور جهان صادر شده است. یعنی رشدی در حدود 2410 در صدور گواهینامه( بیش از 15 درصد) نسبت به سال 2009.

ایالات متحده ، آلمان و ایتالیا در رده های نخست صدور این گواهینامه قرار دارند و بیشترین میزان رشد به ترتیب برای کشورهای ایتالیا ، ایالات متحده و بریتانیا بوده است.

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 مربوط به الزامات سیستم های مدیریت امنیت اطلاعاتی است. تا پایان سال 2010، حداقل 15625 گواهی ISO/IEC 27001 در 117 کشور جهان صادر شده است. یعنی رشدی در حدود 2691 در صدور گواهینامه( بیش از 21 درصد) نسبت به سال 2009.

ژاپن، هند و انگلستان در رده های نخست صدور این گواهینامه قرار دارند و بیشترین میزان رشد به ترتیب برای کشورهای ژاپن ، چین و جمهوری چک بوده است.

ISO22000

ISO22000  مربوط به الزامات سیستم های مدیریت ایمنی و مواد غذایی است. تا پایان دسامبر 2010، حداقل 18630 گواهی ISO 22000 در 138 کشور جهان صادر شده است. یعنی رشدی در حدود 4749 در صدور گواهینامه( بیش از 34 درصد) نسبت به سال 2009 که در آن سال تعداد کشور ها 129 و تعداد صدور گواهینامه ها 13881 بوده است.

چین ،یونان و ترکیه در رده های نخست صدور این گواهینامه قرار دارند و بیشترین میزان رشد به ترتیب برای کشورهای چین ، ژاپن و یونان بوده است.

 واژه های مرتبط : ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزوثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر : • ایزو 9001 چیست ؟
  استاندارد جهانی مدیریت کیفیت چیست ؟
 • معایب سیستم های سنتی اخذ ایزو
  بروکراسی های سنتی یا فرایند های سریع و علمی امروز ؟
 • استعلام از مشتریان ایزو کارت
  بزرگان بازار تجارت و خدمات با ایزو کارت آشنا هستند
 • چه کسانی ایزو کارت را مدیریت می کنند ؟
  خدمتی که حاصل تفاهمنامه دو قطب استاندارد سازی کشور است
 • ایزو کارت چیست ؟
  ابزاری برای سهولت در استاندارد سازی
 • ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • استقرار ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • گواهینامه ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • گواهینامه ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • پیاده سازی ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • مزایای ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • مشاور ایزو - مشاوره iso
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • ایزو 9001:2015
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • شرکت گواهی دهنده ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • متن استاندارد ایزو 9001
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا